Nowe Życie

Wystawa prezentuje 19 osobistych historii byłych mieszkańców Oświęcimia mieszkających obecnie w Izraelu. Są wśród nich wszyscy ci, którzy opuścili Polskę w latach 30. XX w., jeszcze przed niemiecką inwazją
we wrześniu 1939 r., Żydzi którzy przeżyli Holokaust pod niemiecką okupacją lub w głębi ZSRR, jak również ci urodzeni po wojnie.

Żydzi oświęcimscy stworzyli w Izraelu pokaźną społeczność, do której przynależeli zarówno ocaleni
z Holokaustu, jak również przedwojenni emigranci, głównie pionierzy - syjoniści-idealiści marzący
o odrodzeniu państwa. Podobnie jak Żydzi wywodzący się z innych miejscowości także i oni założyli swoją własną organizację. Irgun Jocei Oświęcim skupia byłych mieszkańców miasta, a jej celem jest upamiętnianie historii swojej gminy i dbałość o pamięć jej pomordowanych członków. W roku 1977 w Jerozolimie, ich staraniem została również wydana Księga Pamięci poświęcona historii żydowskiego Oświęcimia: Sefer Oshpitsin. Oświęcim-Auschwitz Memorial Book.

Każdego roku w Dzień Pamięci o Holokauście – Jom haSzoa oświęcimianie spotykają się przy pomniku upamiętniającym społeczność żydowską Oświęcimia na telawiwskim cmentarzu Kiriat Szaul.

Przystępując do realizacji projektu Nowe Życie, mieliśmy świadomość, że wraz z upływem czasu nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń odchodzą, a ich niezwykłe historie niejednokrotnie – poza gronem rodzinnym - nie miały szansy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. W chwili obecnej żyje w Izraelu jedynie około kilkudziesięciu mieszkańców Oświęcimia. Z tego też względu Nowe Życie stara się także spełniać funkcję dokumentującą i upamiętniającą.

Chcemy także, aby wystawa stanowiła pomost pomiędzy współczesnym Izraelem i współczesną Polską; tragiczną historią a teraźniejszością, pokazując osobiste historie i losy ocalonych, których życie splotło się nierozerwalnie z tymi dwoma krajami.

Mamy nadzieję, że Nowe Życie będzie poruszającą opowieścią o zwycięstwie, woli życia, chęci przetrwania
i odradzaniu się narodu żydowskiego po katastrofie.