ELINA SHAKED

Elina urodziła się w 1949 r.
w Oświęcimiu. Oboje rodzice – Regina Grünbaum i Salomon Kupperman także pochodzili z Oświęcimia. Regina, przedwojenna działaczka młodzieżowej organizacji syjonistycznej Akiba, została wysiedlona w 1941 r. do Sosnowca,
a stamtąd do obozów: Annaberg, Gross Rosen, Mauthausen i Bergen-Belsen, gdzie została wyzwolona.

Salomon, działacz lewicowej partii syjonistycznej Hitachdut wraz z bratem w chwili wybuchu wojny uciekli na wschód do ZSRR, przebywali na Syberii oraz Uzbekistanie. Oboje po wojnie wrócili do swojego rodzinnego miasta. Pomimo, że Regina i Salomon znali się już z czasów przedwojennych, pobrali się dopiero po powrocie do rodzinnego miasta. Ślub religijny zawarli w 1948 r. w Wałbrzychu, a cywilny Oświęcimiu rok później.

Kuppermanowie mieszkali przy ulicy Parkowej 1. Salomon pracował w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, jako pracownik biurowy. Elina ukończyła w Oświęcimiu jedynie 6 klas w szkole podstawowej im. Królowej Jadwigi, bowiem wraz z rodzicami wyjechała w 1962 r. do Izraela. Kuppermanowie wyjechali pociągiem do Warszawy, potem do Włoch, a stamtąd statkiem do Hajfy. Zamieszkali w Holonie, gdzie Elina ukończyła liceum. Utrzymywała także kontakty ze swoimi szkolnymi kolegami z Polski, jak również nauczycielami. Później, przez 27 lat pracowała w izraelskiej armii. Obecnie jest na emeryturze, lecz nadal pracuje na część etatu.

Elina, jej mąż Daniel oraz ich 2 dzieci mieszkają w Holonie.

Elina wraz ze swoją matką Reginą, Zakopane 1961. Ze zbiorów Eliny Shaked.
Elina (po prawej) wraz z koleżanką podczas zajęć baletowych, Oświęcim 1960. Ze zbiorów Eliny Shaked.
Elina (piąta od prawej, w stroju krakowskim) wraz ze swoja klasą, Oświęcim 1960. Ze zbiorów Eliny Shaked.
Elina (druga z prawej) na ćwiczeniach wojskowych
w Eilacie, lata 70. XX w. Ze zbiorów Eliny Shaked.
    Kartka z życzeniami dla
    Eliny i jej rodziców,
    wysłana z Oświęcimia przez
    jej byłą nauczycielkę panią
    Jadwigę Marciniak, 1971.
    Ze zbiorów Eliny Shaked.
Legitymacja członkowska Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację, skupiająca m.in. byłych więźniów nazistowskich obozów, należąca do matki Eliny – Reginy, 1957. Ze zbiorów Eliny Shaked.

   Pismo dyrektora Zakładów
   Chemicznych w Oświęcimiu
   inż. Jerzego Olszewskiego
   skierowane do Salomona
   Kuppermanna, ojca Eliny,
   ówczesnego kierownika
   Sekcji Działu Finansowego    podkreślające jego zasługi    i rzetelną pracę oraz    zawierające życzenia    pomyślności w nowym    miejscu pracy.    Podziękowania te zostały    złożone na jego ręce
   w przeddzień wyjazdu do    Izraela, Oświęcim 1962.    Ze zbiorów Eliny Shaked.