LOLA BODNER
urodziła się w 1927 r.
w Oświęcimiu...
ELINA SHAKED
urodziła się w 1949 r.
w Oświęcimiu...
ELINOAR PALEIOV
urodziła się w 1935 r.
w Oświęcimiu...
ADELA HUPPERT I HADASA DOMB
Adela (ur. 1928) i jej starsza
siostra Hadasa (ur. 1925)...
JERZY I ABRAHAM FEINER
Jerzy (ur. 1925) i jego starszy
brat Abraham (ur. 1922)...
WIKTOR BORGER
urodził się w 1928 r.
w Oświęcimiu...
ESTER LAHAT
urodziła się w 1924 r.
w Oświęcimiu...
JAKUB TADANIER
urodził się w 1921 r.
w Oświęcimiu...
JAN LILIENTAL
urodził się w 1928 r.
w Krakowie...
RACHEL JAKIMOWSKI
urodziła się w 1923 r.
w Oświęcimiu...
HENRYK SCHÖNKER
urodził się w 1931 r.
w Krakowie...
SZOSZANA FREILICH
urodziła się w 1942 r. w obozie
pracy w Saybusch (Żywiec)...
TOVA BERLINSKI
urodziła się w 1915 r.
w Oświęcimiu...
TUSIA WOLF
urodziła się w 1925 r.
w Oświęcimiu...
GITA WEISLER
urodziła się w 1921 r.
w Oświęcimiu...
ZYGMUNT FEILER
urodził się w 1911 r.
w Oświęcimiu...
SABINA ROSENBACH
urodziła się w 1928 r.
w Oświęcimiu...